Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Korszerű szennyvíztisztítási technológiák

A képzés célcsoportja

Iparvállalatok és kutató intézetek alkalmazottai

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyam a környezetvédelmi biotechnológiák alapjainak megismerését, a szennyvízrendszerekben zajló biológiai és kémiai folyamatok részletes áttekintését célozza. A biotechnológiai alapú szerves anyag eltávolítás fő tendenciáit és műveleteit, az eltávolítás gyakorlati módszereit ismerhetik meg a résztvevők. Gyakorlati, üzemi példák révén, esettanulmányok útján nyílik lehetőség a korszerű szennyvíz technológiai ismeretek és modellezési módszerek elsajátítására

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Kitöltött és visszaküldött jelentkezési lap, a részvételi díj befizetése

Tervezett képzési idő

24 óra 2008. június 15

A képzés módszerei

A tanfolyam előadások és kis csoportban végzett laboratóriumi gyakorlatok kombinációjára épül.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

I. Bevezetés, a biológiai folyamatok jellege
II. A környezetvédelmi biotechnológiák alapjai
A biológiai bonthatóságot befolyásoló tényezők
 -  az eltávolítandó szerves anyag (szubsztrát)
 -  a bontást végző mikroflóra (adaptáció)
 -  a környezet (másik szerves anyag, szervetlen tápanyagok, bioreaktor kialakítás)
A lebontási kinetika a szerves anyag jellege szerint
 -  Monod-kinetika a biodegradálható, nem mérgező anyagokra
 -  Andrews-kinetika a koncentráció függvényében toxikus anyagokra
A biodegradáció iránya az elérhető elektron akceptor (oxigén, nitrát, szulfát) szerint
III. A csatornarendszerekben lejátszódó biológiai folyamatok, bűzképződés és -megelőzés
IV. A szerves anyag eltávolítás hatékonyságának növelése és az iszap pehely szerkezetének optimálása az eleveniszapos reaktorok megfelelő kapcsolása által
- a soros (kaszkád) kapcsolás előnyei a szerves anyag eltávolításban
- fonalasok elnyomása szelektorokkal, a tagolt szelektorok előnyei
- elúszó lebegőanyag tartalom csökkentése a fonalasok növekedésének serkentésével
V. A biológiai nitrogéneltávolítás problémái és költségkímélő hatékonyságnövelési lehetőségei
 - nitrifikáció
 - denitrifikáció
VI. A biológiai foszforeltávolítás elve, megoldásai és problémái
VII. Tápanyag (N és P) hiányos szennyvizek költségkímélő kezelése
VIII. Ipari eredetű szerves anyagok lebontása kommunális tisztító telepeken
IX. Az eleveniszapos rendszert leíró matematikai szimulációs modellek alkalmazása 
 

Maximális csoportlétszám

20-30

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzés az elsajátított ismeretek ellenőrzésével, írásbeli teszttel zárul

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Csányi Katalin 463-1419 463-3855 katalin.csanyi@mail.bme.hu

Ára

80 000 + ÁFA

Jelentkezés módja

Nádosi Márta tanszéki mérnök nadosi@mail.bme.hu 463 1419

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány