Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Bevezetés a beágyazott rendszerekbe

A képzés célcsoportja

Beágyazott számítógépes rendszerek területén dolgozó vagy az ott dolgozni kívánó műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés áttekintést ad a beágyazott számítógépes rendszerek felépítéséről, és a legfontosabb elemeiről. Megismertet a hardver komponensekkel (szenzorok, jelkondícionálás, AD és DA átalakítók, jelfeldolgozó egységek, kommunikáció stb.). Ismerteti az eszköz választási szempontokat rendszertervezéskor vagy rendszer integrációhoz. Részletesebben megismertet egy-egy mikrokontrollert és DSP-t. Bemutatja a rendszeren belüli és a rendszerek közötti legismertebb kommunikációs lehetőségeket, ezen keresztül a kommunikációs protokoll választási szempontokat.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség.

Tervezett képzési idő

21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe

Célja

Tartalma

Terjedelme (óra)

Bevezetés

Alapfogalmak megismerése

A beágyazott rendszerek alapfogalmai, trendjei.

Érzékelők és beavatkozók fejlődése (MEMS, mM Integration stb.)

2

Érzékelők

Különböző fizikai mennyiségek mérésének megismerése (szenzor + jelkondícionálás)

Nyúlás, erő, nyomás mérése.

Hőmérséklet mérése.

Pozíció és elfordulás mérése.

Fény mérése.

Szenzorok jelkondícionálása

4

AD és DA átalakítók

AD és DA átalakítók megismerése, választási szempontok

Flash konverter, szukcesszív apprx. AD, Dual-slope AD, Subranging AD, Bit-per-Stage AD, Szigma-Delta AD

Lánc és bináris DA, R-2R alapú DA, szegmentált DA-k. Szigma-Delta DA.

Választási szempontok.

4

Feldolgozó egységek

Alapvető feldolgozó egységek megismerése, választási szempontok

Feldolgozó egységek (mikrokontroller, DSP, FPGA, stb.)

Mikrokontrollerek felépítése, perifériáik. Atmel AVR ATmega128-as uC.

DSP-k felépítése. A sebesség növelés lehetőségei. ADSP 2106x DSP család.

Választási szempontok.

4

Kommunikáció

Rendszeren belüli és rendszerek közötti vezetékes kommunikáció megismerése

I2C, SPI, RS232, CAN kommunikációs protokollok

4

Esettanulmány

A tervezési lépések bemutatása egy konkrét példán keresztül

Fedélzeti számítógép tervezése

3

Maximális csoportlétszám

30 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam nem zárul vizsgával. A résztvevőknek által megszerzett tudást a tanfolyam zárásakor szóbeli kérdésekkel ellenőrizzük.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor.

Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem.

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

 

A tanfolyam előadói

  • docens dr. Dabóczi Tamás, docens

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Csaba 463-3592, 463-2057 463-4112 toth@mit.bme.hu

Jelentkezés módja

szakkepzes@mit.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok