Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Nagyteljesítményű digitális jelfeldolgozás FPGA-val

A képzés célcsoportja

Az FPGA áramkörök jelfeldolgozási/képfeldolgozási alkalmazásokban kihasználható kedvező tulajdonságaikat, tervezési módszereiket megismerni kívánók.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A digitális jel és képfeldolgozási feladatok megvalósítása sok esetben a kifejezetten erre a célra tervezett DSP processzorokkal sem oldható meg gazdaságosan. A nagymértékű hardveres párhuzamosítást kínáló FPGA eszközök alkalmazása ezekben az esetekben egy lényegesen kedvezőbb megoldást jelenthet, egyszerűbb tervezési és realizálási feltételekkel. A tanfolyam ezekkel a lehetőségekkel foglalkozik, bemutatva a blokkszintű tervezés és automatikus rendszergenerálás módszereit.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele alapvető; digitális technikai, jelfeldolgozási ismeretek.

Tervezett képzési idő

21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe

Célja

Tartalma

Terjedelme (óra)

Bevezetés

A nagyteljesítményű digitális jelfeldolgo-zás alkalmazási területei

Nagysebességű szűrők, jel és képfeldolgozási területeken

2

FPGA eszközök DSP alkalmazása

A hardveres DSP alkalmazások erőforrásinak bemutatása, párhuzamos architektúrák

Szorzók, memóriák, késleltetők, egyéb aritmetika elemek.

Párhuzamosság, pipe-line működés, tervezési módszerek

6

Rendszertervezési módszerek

Fontosabb eszközök bemutatása

HDL nyelvi leírás, IP alapú tervezés, modellalapú tervezés, blokkdiagram, magas szintű leírási módszerek

6

Példa alkalmazások

Tervezési módszerek gyakorlati alkalmazása, tesztelési módszerek megismerése

Matlab Simulink + Xilinx ISE + SystemGenerator + LabVIEW FPGA

7

Maximális csoportlétszám

10 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam nem zárul vizsgával. A résztvevőknek által megszerzett tudást a tanfolyam zárásakor szóbeli kérdésekkel ellenőrizzük.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor.

Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez: tervezéshez és realizációhoz használható szoftver és hardver eszközök.

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

A tanfolyam előadói

  • Dr. Fehér Béla, docens

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Csaba 463-3592, 463-2057 463-4112 toth@mit.bme.hu

Jelentkezés módja

szakkepzes@mit.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok