Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Valós idejű (real-time, RT) beágyazott rendszerek

A képzés célcsoportja

Beágyazott rendszerek területén dolgozó vagy az ott dolgozni kívánó műszaki szakemberek.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A képzés áttekintést ad a beágyazott számítógépes rendszerek azon csoportjáról, ahol a külső eseményre való reakciónak garantáltan meg kell történnie adott határidőn belül (valós idejű vagy real-time rendszerek). A határidő elmulatszása nagyon komoly, olykor katasztrófális következményekhez vezet (autóban ABS, légzsák kioldás, elektromos kormány stb.). A képzés áttekinti az ehhez szükséges SW architektúrákat, ütemezési lehetőségeket, real-time viselkedési analízist. Bemutatja az elosztott (több csomópontból álló) kooperáló rendszerek közötti óraszinkronizációs lehetőségeket. Megismertet a SW tervezés valós idejű viselkedés szempontjából kirtikus kérdéseivel. Bemutat egy konkrét RT operációs rendszert.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele valamilyen műszaki technikusi végzettség és a C programozási nyelv alap szintű ismerete. Előnyös a "Párhuzamos, eseményvezérelt programozás beágyazott rendszerekben" című képzési program elvégzése előismeretként.

Tervezett képzési idő

21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe

Célja

Tartalma

Terjedelme (óra)

Bevezetés

Valós idejű rendszerek alapfogalmainak megismerése

Valós idejű rendszerek, hard és soft real-time viselkedés

1

Ütemezés

Ütemezés és ütemezhetőségi analízis bemutatása

Rate Monotonic Alg., Earliest Deadline First, Least Laxity First.

WCET analízis. Prioritás inverzió és elkerülése.

Gyakorlat.

3

Kommunikáció

Kommunikáció bemutatása valós idejű rendszerekben

Kommuikáció szinkronizálása, áramlás-forgalom szabályozás

2

Óraszinkronizáció

Elosztott kooperáló rendszerek óraszinkronizációjának bemutatása

Központi, központilag felügyelt és elosztott óraszinkronizációs algoritmusok.

Gyakorlat.

4

RT jelfeldolgozás elosztott rendszerekben

Egymással kooperáló rendszerek RT jelfeldolgozási kérdései

Szinkron mintavételezés biztosítása.

Interpoláció, decimálás.

Gyakorlat.

4

SW architektúrák

SW architektúrák bemutatása és elemzése RT szempontból

Ciklikus progr. szervezés, ütemezett függvények, RT operációs rendszerek.

Memória management RT rendszerekben.

Gyakorlat.

3

RT operációs rendszer

Valós idejű operációs rendszer bemutatása

A valás idejű op. rendszerek közös tulajdonságai. A uCOS op. rdsz. ismertetése.

4

Maximális csoportlétszám

12

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A tanfolyam nem zárul vizsgával. A résztvevőknek által megszerzett tudást a tanfolyam zárásakor szóbeli kérdésekkel ellenőrizzük.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor.

Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez számítógép és a megfelelő beágyazott SW fejlesztési környezet.

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

A tanfolyam előadói

  • docens dr. Dabóczi Tamás, docens

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Csaba 463-3592, 463-2057 463-4112 toth@mit.bme.hu

Jelentkezés módja

szakkepzes@mit.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok