Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Élelmiszerminősítő (szakirányú továbbképzés)

A képzés célcsoportja

A kétéves oktatási programcsomagot azoknak a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, élelmiszeripari területen tevékenykedő szakembereknek ajánljuk, akik az eddig megszerzett ismereteik bővítésével kívánnak megfelelni a folymatosan változó szakmai követelményeknek az élelmiszervizsgálati, valamint az élelmiszertermeléshez és forgalmazáshoz kapcsolódó minőségügyi, élelmiszerbiztonsági, jogi és marketing területeken.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, illetve átképzése az élelmiszer-minősítés területén. A képzés szükségességét indokolja, hogy a Magyarországon meghatározó jelentőségű élelmiszer-gazdaságban jól felkészült szakemberek irányításával történjen az Európai Unióhoz csatlakozás előkészítése.

A képzés az élelmiszer-minősítéssel kapcsolatos általános és speciális területeken ad ismereteket a korszerű élelmiszer-vizsgálati módszerektől kezdve a minőségbiztosításon át az élelmiszerjogig. Az élelmiszer-minősítő szakirányú továbbképzési szakon végzett szakemberek alkalmassá válnak a minőségbiztosító rendszerek kiépítésére, működtetésére és ellenőrző tevékenység folytatására.

A képzés során megszerezhető képesítés

Egyetemi szakmérnök élelmiszer-minősítő szakon (mérnöki oklevéllel rendelkezők esetén).

Élelmiszer-minősítő szakember (nem mérnöki oklevéllel rendelkezők esetén).

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Egyetemi szintű oklevéllel rendelkező vegyészmérnökök, biomérnökök, élelmiszeripari mérnökök, agrármérnökök, kertészmérnökök, valamint vegyészek, biológusok, gyógyszerészek, állatorvosok, orvosok vehetnek részt a képzésben.

Tervezett képzési idő

A szakmérnöki képzés 3 féléves és heti 8-12 órás elfoglaltságot jelent. Az elméleti képzést a résztvevők igényei szerinti időbeosztással, a képzés gyakorlati részét pedig kumuláltan, a résztvevőkel egyeztetett időpontban tartjuk meg.

A képzés módszerei

A tananyag elméleti képzést, csoportfoglalkozásokat és laboratóriumi gyakorlatokat egyaránt tartalmaz.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

 • Korszerű élelmiszervizsgálati módszerek (a mintaelőkészítéstől a műszeres analitikáig)
 • Mikrobiológiai vizsgálati módszerek
 • Élelmiszerbiztonság, minőségbiztosítás
 • gyorsvizsgálati módszerek az élelmiszeripari minőségbiztosításban
 • Szabványosítás, minőségtanúsítás
 • Az élelmiszertermelés jogia szabályozása, EU harmonizáció
 • Érzékszervi vizsgálati módszerek
 • A matematikai statisztika alkalmazása az élelmiszerminősítésben
 • Az élelmiszer-előállítás aktuális problémái (genetikusan módosított élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek stb.)
 • Marketing alapismeretek

Az oktatási program felépítése moduláris jellegű, így az alaptantárgyak elvégzése mellett lehetőség nyílik a konkrét érdeklődési területnek megfelelő tárgyak anyagának súlyozására, illetve kiegészítő ismereteket adó anyagok elsajátítására.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák, valamint záróvizsga letételéből tevődik össze.

A diplomamunka

A szakképzettségnek megfelelő alkotó jellegű kutatási vagy kutatásfejlesztési feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, kiegészítő szakmai irodalom tanulmányozásával, kritikai értékelésével és feldolgozásával témavezető vagy konzulens irányításával a tantervben meghatározott idő alatt elvégezhető. A diplomamunka igazolja azt, hogy a hallgató képes a problémafelvetés, kísérlettervezés, gyakorlati munka kivitelezésére, az eredmények értékelésére és az elvégzett munka eredményeinek szakszerű dokumentálására és következtetések levonására.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

 • a tantervben előírt követelmények teljesítése, a tantervben rögzített számú gyakorlati jegy, beszámoló, min. 8 kollokvium stb.,
 • bíráló által elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga részei

 • szóbeli vizsga az intézményi tanterv által meghatározott, illetve választható tantárgyakból,
 • a diplomamunka megvédése.

A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a diplomamunkára - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Csányi Katalin 463-1419 463-3855 katalin.csanyi@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány