Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Bevezetés a C# programozásba Windows alatt

A képzés célcsoportja

Az objektum-orientált szoftverfejlesztés alapjait, a .NET keretrendszert és a C# programozási nyelvet megismerni vágyók.

A képzés során megszerezhető kompetencia

Az objektum orientált szoftverfejlesztés alapjai (objektumok, osztályok, öröklés, elfedés)

A .NET keretrendszer alapjai

A Visual Studio 2010 fejlesztői környezet használata

A C# programozási nyelv elemei (típusok, vezérlési szerkezetek, névterek, osztályok, interfészek, események, delegáltak)

A C# programozási nyelv alkalmazása (fájlkezelés, grafikus alkalmazások, együttműködés nem felügyelt kóddal, szálkezelés)

 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A képzésbe való bekapcsolódás minimum feltétele az alapvető programozási ismeretek megléte.

Tervezett képzési idő

21 óra. Javasolt bontás: 3 nap, napi 7 óra.

A képzés módszerei

Csoportos képzés: előadás és gyakorlat

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A modul címe

Célja

Tartalma

Terjedelme (óra)

1E1. OO alapok

Objektum-orientált szoftverfejlesztés alapjai

Elmélet: absztrakció, dekompozíció, objektumok, osztályok, öröklődés, elfedés

1,5

1E2. .NET alapok

.NET keretrendszer alapjainak megismerése

Elmélet: .NET keretrendszer felépítése és tulajdonságai, CIL, felügyelt kód, szemétgyűjtés

1,5

1E3. C# nyelv 1

C# nyelv elemeinek megismerése

Elmélet: típusok, vezérlési szerkezetek, névterek, osztályok, interfészek, delegáltak, események

2,5

1GY1. Visual Studio 2010

Visual Studio 2010 fejlesztői környezet megismerése

Gyakorlat: a Visual Studio 2010 fejlesztői környezet felépítése és funkciói, egyszerű C# programok készítése

1,5

2E1. C# nyelv 2

C# nyelv elemeinek megismerése

Elmélet: típusok, vezérlési szerkezetek, névterek, osztályok, interfészek, delegáltak, események (folytatás)

1

2E2. Windows Forms elmélet

GUI készítés megismerése

Elmélet: A Windows Forms komponensek és a GDI+ alapjainak ismertetése

1,5

2GY1. Windows Forms gyakorlat

GUI készítés megismerése

Gyakorlat: Windows Forms alkalmazások és saját grafikus komponensek készítése

3

2GY2. Fájl I/O

A fájlkezelés megismerése

Gyakorlat: Fájlok írása és olvasása, könyvtárkezelés

1,5

3E1. Platform Invoke elmélet

Nem felügyelt kóddal történő együttműködés megismerése

Elmélet: nem felügyelt kóddal való együttműködés lehetőségei, marshaling, Windows API hívások

1

3GY1. Platform Invoke gyakorlat

Nem felügyelt kóddal történő együttműködés megismerése

Gyakorlat: nem felügyelt kóddal együttműködő alkalmazások készítése

2

3E2. Szálkezelés elmélet

Szálkezelés megismerése

Elmélet: Szálak kezelése, kommunikáció a szálak között, szinkronizáció

1

3GY2. Szálkezelés gyakorlat

Szálkezelés megismerése

Gyakorlat: Többszálú alkalmazások készítése

2

A résztvevők által megszerzett tudást a tanfolyam zárásakor teszt jellegű írásbeli vizsgával ellenőrizzük.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A modulok elvégzése önállóan nem igazolható. A résztvevők a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

Személyi feltételek: előadó, gyakorlatvezető, képzési adminisztrátor.

Tárgyi feltételek: az előadásokhoz kivetítő és megfelelő előadóterem. A gyakorlati részekhez: Visual Studio 2010 fejlesztői környezet.

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék biztosítja mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket.

 

A tanfolyam előadói

  • Raikovics Tamás, ügyvivő szakértő

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Tóth Csaba 463-3592, 463-2057 463-4112 toth@mit.bme.hu

Jelentkezés módja

szakkepzes@mit.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok