Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Játéktervező és -elemző szakirányú továbbképzési szak

A képzés célcsoportja

Akik már rendelkeznek diplomával, és van minimális jártasságuk és ismeretük a játéktervező és -elemző területen, valamint elkötelezettek a játékokkal való professzionális szintű foglalkozásra. Te vagy a mi jelöltünk, ha kreativitás és fejlett vizuális, technikai érzék jellemez, valamint rendelkezel számítógépes felhasználói ismeretekkel.

A képzés során megszerezhető kompetencia

 • analóg és digitális játéktörténet, társadalomtudományi ismeretek
 • a játékok elmélete, játékpszichológia
 • a játéktervezés és -fejlesztés folyamatainak ismerete
 • GFX, UI, UX
 • programozási és játékmotor-ismeretek
 • játékforgalmazási ismeretek
 • monetizálás, produkciós ismeretek
 • piackutatás, reklám- és marketing ismeretek

A képzés során megszerezhető képesítés

Játéktervező és -elemző

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A bemeneti követelményeknél a formális megkötés a BA/BSc szintű vagy a hagyományos képzésben szerzett diploma. Nincs ismeretterülethez kapcsolódó megkötés. Ebben az értelemben akár bölcsész, akár műszaki, akár jogász, művész vagy közgazdász végzettségű jelentkezőket is szívesen fogadunk, amennyiben a felvételi eljárásban a játékok területén jártasságukat, elkötelezettségüket, továbbá felhasználói szintű számítógépes jártasságukat be tudják mutatni. A képzés további feltétele középfokú angol nyelvtudás.

Tervezett képzési idő

2 félév, nappali képzés hétköznap (H-P délután 16 órától 21-óráig) + 3 hét intenzív szakmai gyakorlat iparági partnerünknél

A képzés módszerei

A képzés vegyíti a kontakt órákat, konzultációkat, a csoportmunka módszereit.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

Alapozó tantárgya:

Szakági preprodukciós ismeretek (szoftver, hardver, elmélet) 

Szaktárgyak: 

Szakági ismeretek (hardver/szoftverhasználat, GFX, UI, UX, game design); szakelmélet (játékelmélet és ergodikus ismeretek, játéktipológia); elméleti stúdiumok (társadalomtudományi ismeretek, ludológia, játékpszichológia); tervezési stúdiumok (analóg és digitális játéktervezési gyakorlatok); szakgyakorlat (speciális alkalmazások és programnyelvek).

Kiegészítő szakismeretek:

Audiókörnyezet-tervezés, produkciós ismeretek, iparági ismeretek, prezentációs technikák

A szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók valós fejlesztési helyzetekben ismerkedjenek meg egy konkrét prototípus elkészítéséhez kapcsolódó feladatok megoldásaival, továbbá, hogy lehetőségük legyen betekinteni nagyobb, piaci projektek létrehozásába. A szakmai gyakorlaton végzett munkát folyamatos konzultáció kíséri, a hallgatók a munkájukról folyamatában és a gyakorlat lezárásaként végső értékelés is kapnak.

Maximális csoportlétszám

15, maximum 20 fő

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A Tantárgyi adatlapokon részletesen leírtak alapján,  a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a félévközi és vizsgás számonkérések rendjéről szóló szakaszában (14. § és 15. §) foglaltaknak megfelelően.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az előírt tanulmányi követelmények teljesítése az előírt számú és összetételű kreditek megszerzése, az előírt vizsgák eredményes letétele
A tantervben előírt szakmai gyakorlat teljesítése
A képzés lezárásaként szakdolgozatot  és a tervezési munkákat dokumentáló portfolió készítését várjuk a hallgatóktól

A záróvizsga részei

 • szakdolgozat megvédése (portfolió és a hozzáfűzött rövid, önértékelés),
 • egy elméleti előadás 20 percben előre egyeztetett témában.


Az oklevél kiadásának feltétele:

 • a záróvizsga teljesítése.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék a képzés oktatóin felül biztosítja az adminisztratív és szervező feladatok ellátását, illetve az oktatásokhoz szükséges tantermeket, laborokat, oktatástechnikai eszközöket. A képzés tantárgyaihoz kapcsolódó tantárgyi adatlapok és tantárgykövetelmények részletesen tartalmazzák a jegyzetek tankönyvek, további szakirodalmak és egyéb oktatási segédanyagok bibliográfiai adatolását és elérhetőségét.

 

 

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Seres Szilvia, képzésvezető 463-463-   info@jatektervezo.bme.hu
Zsarkó Zsuzsa, oktatási referens 463-463-   zszsarko@eik.bme.hu

Képzéshez tartozó dokumentumok