Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

EUROSTEELCODE - Acélszerkezetek

A képzés során megszerezhető kompetencia

A tanfolyami modul feladata a gyakorló (tervező, kivitelező v. kutató) mérnökök továbbképzése abból a célból, hogy a résztvevő az acélszerkezetek EUROCODE szerinti tervezés, kivitelezés és kutatás feladatait euromérnöki követelmények színvonalán tudja teljesíteni.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A tanfolyamra való felvételhez egyetemi vagy főiskolai végzettség szükséges.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A kredites rendszerben folyó szakirányú továbbképzési tanfolyam az egyetemi tanulmányokon túlmenően alapozó ismereteket nyújt acélszerkezetek tervezése, kivitelezése területén.

Az elmúlt években az európai oktatási és kutatási projektek az EUROCODE-k bevezetésével foglalkoznak, ezek eredményeként született oktatási tananyagok kerültek beépítésre a tanfolyami modulba.

A tanfolyam keretében az acélszerkezet EC3 szerinti méretezését, a méretezés elvi és gyakorlatok kérdéseit ismeri meg a résztvevő.

Az alaptananyag az acélszerkezetek tervezés, stabilitáselmélet, hídépítéstan kérdéseivel foglalkozik. A bővített tananyag az acélszerkezetek számítógéppel segített tervezésével, gazdaságos fémszerkezetek analízisével és tervezésével valamint szimulációs eljárások vizsgálataival foglalkozik.

A tanfolyamon a résztvevők alapvetően írásos anyagot, CD-ROM-ot használnak, melyek részletes bemutatását előadások és konzultációk segítik.

A tanfolyam az Eurotervezési szakmérnöki képzésbe illeszkedik, annak egyik modulja, azonban lehetséges csak a tanfolyamra jelentkezni.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A tanfolyam teljesítéséről a résztvevők igazolványt kapnak.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Név Telefon Fax E-mail
Dr. Iványi Miklós, egyetemi tanár 463-1825 463-1784 steelivanyi@epito.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány