Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

Eurotervezési szakmérnöki ( a Szerkezetépítő szakirányú továbbképzés szakiránya)

A képzés során megszerezhető kompetencia

A szakirányú továbbképzési tanfolyam feladata a gyakorló (tervező, kivitelező v.kutató) mérnökök szintemelő továbbképzése abból a célból, hogy a sikeresen záróvizsgázott szakmérnök hallgató a teherhordó szerkezetek és építőanyagok EUROCODE-ja (EC-1,EC-2,EC-3, EC-4, PrEN 2006, stb.) szerinti tervezés, kivitelezés és kutatás feladatait euromérnöki követelmények színvonalán tudja teljesíteni.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

A tanfolyamra való felvételhez egyetemi vagy főiskolai végzettség szükséges. Azon jelentkezők részére, akiknek nem műszaki egyetemi oklevele van, különbözeti vizsga (vizsgák) is előírhatók.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A kredites rendszerben folyó szakirányú továbbképzési tanfolyam az egyetemi tanulmányokon túlmenően alapozó ismereteket nyújt méretezéselméleti, szerkezettervezés, acél-, betontechnológia, anyagtani és informatikai ismeretekben.

A szakirányú továbbképzés keretében a hallgató az erőtani követelmények, terhek és hatások (EC-1), a vasbetonszerkezetek méretezése (EC-2), az acélszerkezetek méretezése (EC-3) és egyéb anyagú (Öszvér - és faszerkezetek stb. ) tartószerkezeti EC füzetek előírásait megalapozó elmélet megismerése oly mértékig, hogy a tervezésben való alkalmazásához a hallgató alapos felkészültséget szerezzen. Emellett a speciális ismeretek megszerzésére is nyílik lehetőség az ajánlott, (Hídépítés és fenntartás, Geotechnikai ismeretek, Építmények felülvizsgálata, Stabilitáselmélet, Építmények dinamikája, Acélszerkezetek gyártása és szerelése stb.) tárgyakban.

A tanfolyam résztvevője 4 tantárgyat szabadon választhat: Jogi ismeretek, Minősítési rendszerek, Építmények felülvizsgálata, Geotechnikai feladatok, Együttdolgozó szerkezetek stb.

A tanfolyam négy féléve során a tantárgyak elméleti és gyakorlati részének lehallgatása után a hallgatók minden tárgyból vizsgát tesznek. A tanfolyam ötödik félévében a hallgatók - választható jelleggel - diplomamunkát vagy tervet készítenek. Diplomaterv készítése ajánlott azon hallgatók számárt, akik tartószerkezet vezetőtervezői (T1) jogosultság eléréséhez kívánják felhasználni e szakirányú továbbképzéssel kiérdemelt oklevelet.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Név Telefon Fax E-mail
Stubán Ferencné, főelőadó 463-1751 463-1784 marta@vbt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány