Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

A közeli infravörös spektroszkópia alkalmazása az élelmiszer-minőségellenőrzésben

Tervezett képzési idő

A tanfolyam két, egymást követő napon kerül megszervezésre.

A képzés módszerei

A tanfolyam előadások, csoportfoglalkozások és laboratóriumi gyakorlatok kombinációjára épül.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A tanfolyam főbb témakörei:

 • A közeli infravörös spektroszkópia fejlődésének történeti áttekintése
 • A NIR - NIT spektroszkópia fizikai, kémiai alapjai, alapösszefüggések
 • Mérési módszerek, fényforrások, optikák, detektorok, mintatartók
 • A spektrum, spektrum transzformációs módszerek, befolyásoló tényezők
 • Kalibrációs eljárások:
  • Matematikai - statisztikai, kemometriai alapok
  • Lineáris kalibrációs módszerek
  • Nem lineáris kalibrációs eljárások
  • Alkalmazott szoftverek
 • Statisztikai jellemzők, különféle kalibrációs eljárások összehasonlítása
 • Alkalmazott műszertípusok összehasonlítása
 • Takarmányipari és mezőgazdasági alkalmazások iparáganként tárgyalva
  • Minta előkészítési módszerek
  • Mintapopuláció felépítése, outlier detektálás
  • Referencia módszerek
  • Kalibrációs eredmények értékelése
 • Egyéb ipari alkalmazások (on - line , at - line, IQ2 módszer, gyógyszeripar, környezetvédelem, orvosi diagnosztika)

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzés személyi és tárgyi feltételeit a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Csányi Katalin 463-1419 463-3855 katalin.csanyi@mail.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

 • Képzési tájékoztató,
 • Felnőttképzési szerződés minta,
 • Jelentkezési lap nyomtatvány