Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis

Kezdőlap Információ Keresés Képzések listája
Az adatbázis folyamatosan frissül.  Oktatásinnovációs és Felnõttképzési Központ

A minőségbiztosítás feladatai a javításban és karbantartásban

A képzés célcsoportja

Minőségügyben dolgozók

A képzés során megszerezhető kompetencia

Szolgáltatási tevékenységek minőségbiztosítása.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Minőségügyi alapképzettség.

Tervezett képzési idő

40 óra

A képzés módszerei

Egyéni felkészülés.

A tananyag egységei (moduljai), azok célja, tartalma, terjedelme

A szolgáltatás alapfogalmai, területei. A szolgáltató, karbantartó vállalkozások jellemzői. A minőségbiztosítás igénye a szervezetek részéről. Az ISO 9000 szabványsorozat elemeinek való megfelelés feltételei. Minőségpolitika. A javítás és karbantartás minőségügyi rendszere, működtetése. Beszállítók minőségbiztosítási rendszere. A háttéripar és a beszállítók ipari értelmezése. Ellenőrzési módszerek. Minőségtervezés és gyártóképesség megállapítása és fenntartása. A javított minőség fenntarthatóságának vizsgálata. Laboratóriumok minőségbiztosítási rendszere. Fogalom meghatározások. Akkreditálásból eredő kötelezettségek. A minőségügyi kézikönyv tartalmi elemei.

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Vizsga.

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az előadásokon leadott anyag alapján a sikeres vizsga letétele.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja

A képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a képző biztosítja.

Kapcsolat (név, telefon, fax, e-mail)

Járműgyártás és -javítás Tanszék

Név Telefon Fax E-mail
Tanszéki titkárság 463-1694 463-3467 takacs@kgtt.bme.hu

A kurzus indításának legközelebbi időpontja

A képzés legközelebbi indulásáról a fenti elérhetőségeken szíveskedjenek érdeklődni.

Képzéshez tartozó dokumentumok

  • Képzési tájékoztató,
  • Felnőttképzési szerződés minta,
  • Jelentkezési lap nyomtatvány